Medmisbrug.dk

For dig der har en misbruger tæt på livet

 

Formålet med denne forening er at klargøre overfor medmisbrugeren hvilke konsekvenser det har, når man lever i alkoholmisbrug, som den pårørende.

Vi tilbyder:

Personlige samtaler efter behov.

Grupper inddelt efter alder

Foredrag

Tlf. – rådgivning.

Vi vil være med til at få en større synlighed omkring alkohol – problematikken og de pårørendes dilemma i mange situationer.

 

 

Vores ønske er at, man kan  få gennem bearbejdet de traumer det giver at være pårørende til aktive misbrugere. Vi tager udgangspunkt i de enkeltes problemer og behov.